domingo, 1 de mayo de 2011

Carles Duarte

Carles Duarte i Montserrat nació en Barcelona en 1959.

Chopos azules

Chopos azules llenan de hojas el aire,
la sombra gris del día acabado recorre unas voces,
la silueta lejana del mar se transforma en una ola imprecisa,
yace la piel sobre un cielo que detiene los colores
y libera las formas de su gesto cotidiano.

Unos ojos cansados ofrecen un sueño
a unas manos que evocan.
Y otro en catalán

XI


D’un llibre estès,
el gest vermell de sang
que esdevé flor,
la rosa oferta que aculls
com una mà
que, generosa, es lliura.

Sant Jordi és el soldat de Mitilene,
el màrtir de Lydda,
l’heroi crescut dins la llegenda
que les generacions escriuen
amb traços ben diversos,
i és un alè incansable
que lluita contra el drac
i ens n’allibera.

Sant Jordi és l’aventura i el destí.

Ni el cavaller ni el poble no claudiquen.